REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRODUKTY Z RABATEM 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "Produkty z rabatem" 
 2. Organizatorem promocji jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Skarbowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
 3. Promocją objęte są produkty w kategorii: https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/promocje/produkty-z-rabatem
 4. Z promocji mogą skorzystać zalogowani i niezalogowani klienci e-sklepu Wszystkiego Słodkiego.
 5. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/
 6. Uczestnik promocji, który w czasie trwania promocji dokona zakupu produktów objętych promocją otrzyma na te produkty rabat w wysokości określonej na podstronie produktu. Przyznany rabat nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany rabat.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą.
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, numer zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NA DOSTAWĘ DO PACZKOMATÓW 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "Dostawa do Paczkomatów".
 2. Organizatorem promocji "Dostawa do Paczkomatu" jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Skarbowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
 3. Z promocji mogą skorzystać zalogowani i niezalogowani klienci e-sklepu Wszystkiego Słodkiego
 4. Promocja trwa od 15.01.2021 do odwołania 
 5. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/
 6. Uczestnik promocji, który w czasie trwania promocji dokona zakupu produktów za min. 15 zł zapłaci za przesyłkę do Paczkomatu 5,99 zł lub dokona zakupu produktów za min. 50 zł zapłaci za przesyłkę do Paczkomatu 3,99 zł. Przyznany rabat nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany rabat.
 7. Promocja łączy się z innymi promocjami i dotyczy również produktów objętych wyprzedażą.
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, numer zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT ZA NEWSLEETER

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "Rabat za Newsletter"
 2. Organizatorem promocji jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Skarbowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty w standardowej cenie (bez rabatu).
 4. Z promocji mogą skorzystać zalogowani i niezalogowani klienci e-sklepu Wszystkiego Słodkiego.
 5. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/
 6. Warunkiem przystąpienia do promocji jest poprawne zapisanie się do newslettera na stronie głównej sklepu. W wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera użytkownik otrzyma kod uprawniający do zniżki. Uczestnik promocji, który w czasie trwania promocji dokona zakupu produktów nie objętych inną promocją otrzyma na te produkty rabat w wysokości 15%. Przyznany rabat nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany rabat.
 7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą.
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, numer zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.