REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PRODUKTY Z RABATEM 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji "Produkty z rabatem" 
  2. Organizatorem promocji jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Skarbowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, posiadająca NIP 5840201571, REGON 190541270.
  3. Promocją objęte są produkty w kategorii: https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/promocje
  4. Z promocji mogą skorzystać zalogowani i niezalogowani klienci e-sklepu Wszystkiego Słodkiego.
  5. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/
  6. Uczestnik promocji, który w czasie trwania promocji dokona zakupu produktów objętych promocją otrzyma na te produkty rabat w wysokości 20 %. Przyznany rabat nie podlega kumulacji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznany rabat.
  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą.
  8. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, numer zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.