Zasady plasowania Towarów w Sklepie Internetowym Wszystkiego Słodkiego

 

Niniejszy dokument określa zasady plasowania Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem www.sklep.wszystkiegoslodkiego.pl (dalej „Sklep”), którego właścicielem jest „Dr. Oetker Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, kapitał zakładowy 353 075 749,58 zł, NIP: 584-020-15-71, REGON: 190541270, (dalej „Sprzedawca”)

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

- drogą mailową na adres: [email protected]

- drogą telefoniczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 585 111 001 wewnętrzny 7

- za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.sklep.wszystkiegoslodkiego.pl

- listownie – „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Adm. Dickmana 14/15 80-339 Gdańsk.

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następującą definicje:

 • Plasowanie – przyznawanie określonej widoczności Towarom lub nadawanie określonej wagi wynikom wyszukiwania Towarów w ramach Sklepu.

 • Sprzedawca – „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, kapitał zakładowy 353 075 749,58 zł, NIP: 584-020-15-71, adres e-mail: [email protected], nr telefonu: 585 111 001, dokonujący za pośrednictwem strony internetowej Sklepu sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 • Strony – Sprzedawca i Zamawiający.

 • Towary– prezentowane w Sklepie rzeczy ruchome, które mogą stanowić przedmiot Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym za zapłatą Ceny.

 • Wyszukiwarka – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Zamawiającemu wpisanie frazy lub poszczególnych słów na podstawie, których wyświetlone zostają Towary, których nazwa lub kategoria jest najbliższa słowom kluczowym.

 • Zamawiający– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa sprzedaży.

 1. ZASADY PLASOWANIA TOWARÓW

 

 1. Kolejność prezentowania wyników wyszukiwania opiera się na następujących parametrach:

 1. Plasowanie alfabetyczne - zgodność wyszukiwanej frazy lub słów z nazwą Towaru;
 2. Sezonowość - plasowanie ma na celu wyróżnienie Towarów związanych z określoną porą roku, sezonem lub świętami, jakie mają miejsce w danym czasie;

 3. Plasowanie Towarów promocyjnych - plasowanie ma na celu zaprezentowanie Towarów objętych promocją;

 4. Plasowanie Towarów nowych - plasowanie ma na celu wyróżnienie Towarów, które zostały dodane w ciągu ostatnich 14 dni.

 

 1. Parametry określone w pkt 1 powyżej są wymienione według malejącej istotności przy kolejności prezentowania wyników wyszukiwania (gdzie parametr z lit. a) jest najistotniejszy, natomiast parametr z lit. d) jest najmniej istotny). 

 2. Dodatkowo Zamawiający ma możliwość sortowania wyników wyszukiwania na podstawie następujących kryteriów:

 1. Dostępność;

 2. Popularność;

 3. Cena: od najniższej;

 4. Cena: od najwyższej;

 5. Nazwa produktu: od A do Z;

 6. Nazwa produktu: od Z do A.